Blijf op de hoogte via:

HIW trekt aan de alarmbel: terug naar de vorige verkeersregeling van de A12

PERSMEDEDELING

Handel en Industrie Wilrijk – Aartselaar, een vereniging van een 150-tal Kmo’s welke gevestigd zijn langsheen de A12 , blijft haar ongenoegen uiten over de verkeerslichtenregeling welke door het Agentschap Wegen en Verkeer in maart werd ingevoerd.

Na enkele aanpassingen van het agentschap Wegen en Verkeer blijft de doorstroming van het verkeer, voornamelijk vanuit de zijstraten van de A12 en het kruisen van de A12 via de N177 (zijrijbaan), zeer traag verlopen. Wachttijden in de zijstraten A12 van soms meer dan 40 minuten zijn geen uitzondering.

De bedoeling van het agentschap Wegen en Verkeer met de nieuwe regeling was de verkeersveiligheid op de A12 verbeteren. merken we echter op :

de verkeersONveiligheid in de omliggende straten en gemeenten neemt fors toe. Automobilisten zoeken sluipwegen om de A12 te vermijden en ook in de gemeenten langsheen de A12 ontstaan files. Ondertussen hebben zich reeds diverse ongevallen voorgedaan in de straten rond A12, gelukkig zonder ernstige gevolgen tot vandaag.

Op deze manier schiet de aangepaste verkeerslichtenregeling haar doel voorbij.

De impact op het milieu mag ook niet uit het oog verloren worden. Dit voor zowel de omliggende gemeenten met meer sluipverkeer als de stilstaande auto’s voor de lichten.

De economische schade bij bedrijven loopt op. Klanten en leveranciers hebben moeite de bedrijven te bereiken en wijken uit naar andere locaties.Een transportbedrijf berekende de maandelijkse extra kost op 83 000 EUR, een ander bedrijf kwam uit op 1 680 EUR/ dag.

Bij enkele bedrijven wordt er nagedacht om zich te groeperen en via een advocaat een vordering te stellen voor de economische schade die ze lijden.

Ook vacatures geraken amper ingevuld omdat kandidaten afhaken omwille van de bereikbaarheid van de bedrijven rond de A12.

Daarnaast zijn op de N177 de rioleringswerken gestart welke 14 maanden zullen duren. HIW vraagt dringend :

  • Terugdraaien van de verkeerslichtenregeling naar de situatie voor de aanpassingen.
  • Fiets- voetgangersbruggen/tunnels over A12 : bekijken of dit haalbaar is
  • Onderzoeken of noodbruggen op de A12 voor doorgaand verkeer mogelijk is
  • De bus stroken op de A12 terug openen voor doorgaand verkeerSnel werk maken van de inbedding van de kruispunten op de A12
  • Doortrekken van de expresweg N171 in Reet – richting A12

De laatste weken heeft HIW, op vraag van de vele ondernemers én omwonenden, deze situatie aangekaart bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Antwerpen, verantwoordelijke minister, District Wilrijk, gemeente Aartselaar, VOKA.

Wij hoopten op een snelle reactie van het agentschap Wegen en Verkeer en de verantwoordelijke minister om tot actie over te gaan en de juiste maatregelen te treffen om de bedrijven en omwonenden van de A12 een vlotte doorstroming van verkeer te garanderen.

Op onze vraag kwam er geen positieve reactie.

In het belang van de verkeersveiligheid, de economische impact en de leefbaarheid in de ganse regio rond de A12 zal Handel en Industrie blijven aandringen voor een snelle oplossing.

Blijf je graag op de hoogte over HIW?

Meld je aan op de nieuwsbrief en ontdek meer over ons sterk netwerk van ondernemers uit Wilrijk en Aartselaar.