Blijf op de hoogte via:

ISVAG

De kranten en andere media berichten vandaag over de geweigerde omgevingsvergunning voor de nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG, door Vlaams Minister van Omgeving Koen Van den Heuvel.

Heeft die beslissing een impact op de aanleg van het warmtenet, op de werken die zeer binnenkort van start gaan of op de levering van restwarmte aan de bedrijven in Terbekehof? Het antwoord is drie keer “neen!”. 

ISVAG benadrukt graag dat het uitstel van de omgevingsvergunning voor de nieuwe installatie geen enkele invloed heeft op de uitrol van het mini-warmtenet naar de bedrijven in het bedrijventerrein Terbekehof. Het mini-warmtenet is in een eerdere fase vergund, en het project kan rekenen op de enthousiaste steun van de partners (POM, Aquafin/Riolink, stad Antwerpen en district Wilrijk) en Vlaamse subsidies vanwege Minister van Energie, Lydia Peeters, en haar collega, Minister van Economie, Philippe Muyters.

De werken voor het mini-warmtenet starten zeer binnenkort – die timing verandert niet. De levering van restwarmte door ISVAG aan de bedrijven in Terbekehof is gegarandeerd.

ISVAG wil met de nieuwe energiecentrale in Wilrijk het huishoudelijk restafval omzetten in duurzame energie: elektriciteit produceren voor 35.000 gezinnen of warmte leveren via een warmtenet aan 40.000 gezinnen en bedrijven in de regio.

De weigering van de vergunning er louter is om een procedurele reden, zo blijkt uit de motivatie van de Vlaamse minister: het ontbreken van de sloopvergunning. Elf van de twaalf adviezen zijn gunstig (OVAM, VMM, Mobiliteit, ANB, stad Antwerpen,…). En nog belangrijker, die gunstige adviezen draaien om de kern van de nieuwe installatie: de capaciteit, de best beschikbare technologie, de locatie, de emissies en de impact op de luchtkwaliteit, de energetische efficiëntie, de mobiliteit, de impact op mens en milieu.

Voor ISVAG is dit uitstel, geen afstel. ISVAG beraadt zich over de volgende stappen – juridisch of procedureel. We betreuren de beslissing, want het is een gemiste kans om echt stappen vooruit te zetten in een duurzaam materialen-, energie- en klimaatbeleid.

Indien u verdere vragen heeft, aarzel dan niet!

Kristel Moulaert
Directeur ISVAG

Olivier Opsomer
Afdelingshoofd productie & onderhoud

Daan Vermeerbergen
Projectingenier warmtenet

Blijf je graag op de hoogte over HIW?

Meld je aan op de nieuwsbrief en ontdek meer over ons sterk netwerk van ondernemers uit Wilrijk en Aartselaar.